bass

bass, madal meeshääl või madalaimat partiid esitav keel- või puhkpill.

VE, 2006