Berg, Lev

Lev Berg (Leo Semenovich Berg; 14. III 1876 Bender – 24. XII 1950 Leningrad), Vene geograaf ja loodusteadlane, dr. phil. (1908), professor (1914), NSV Liidu Teaduste Akadeemia akadeemik (1946; kirjavahetajaliige 1928). Oli alates 1916 Petrogradi ülikooli, 1925–50 Leningradi ülikooli füüsilise geograafia kateedri juhataja, 1940–50 NSV Liidu Geograafiaseltsi president.

Uuris mitut järve (sh Kaspia ja Araali merd), lössi teket, kliima muutumise probleeme. Töid Venemaa maastikulis-geograafiliste vööndite, väljasurnud kalade ja mageveekalade leviku kohta ning geograafia ajaloo alalt. Oli antidarvinistliku nomogeneesiõpetuse rajajaid. See käsitleb evolutsiooni kui seaduspärast arengut ja eitab looduslikku valikut.

NSV Liidu riiklik preemia 1951.

Töid

  • Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран (2 köidet, 1948—49, inglise keeles Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. 3 köidet, Jeruusalemm, 1962–65)
  • Географические зоны Советского Союза (1947, 2. köide, 1952)
  • Система рыб ныне җивущих и ископаемых (21955)
  • Труды по теории эволюции (1977)

Kirjandus

  • I. Pravdin, V. Tšepurnov. Akadeemik L. S. Berg (1876–1950): nõukogude geograafi ja loodusteadlase elust ja tegevusest. Tallinn, 1977

ENE 1. köide, 1985; MerLe, 1996; muudetud 2011