bioindikaator

bioindikaator, keskkonnamuutustele kiiresti reageeriv liik või kooslus. Kasutatakse keskkonnauuringuis.

VE, 2011