broiler

broiler, lihaks kasvatatav noorlind või -loom (nt küülik). Broilerikasvatus põhineb sünnijärgse kasvuenergia, ristandite puhul ka heteroosi oskuslikul ärakasutamisel.

VE, 2006