cache

cache [käš] (ingl), vahemälu, põhimälust kiirem ja väiksem mälu, kuhu salvestatakse arvuti töös kõige sagedamini kasutatavaid andmeid.

VE, 2006