Damberg, Pētõr

Pētõr Damberg (9. III 1909 Talsi lähedal, Kuramaa – 25. IV 1987 Ādazi, Riia lähedal), liivi kultuuri ja haridustegelane. Lõpetas 1934 Jelgava õpetajate instituudi, töötas 1935–69 mitmel pool Lätis õpetajana. Koostanud liivi keele lugemiku "Jemakiel lugdõbrāntõz skūol ja kuod pierast" (1935), mis on suurim liivikeelne ilmalik raamat. Damberg on avaldanud kirjutisi liivlaste ja liivi keele kohta ning koos Tõnu Karmaga liivi rahvalaulude valimiku (1980), osalenud 1931–33 liivi ajalehe Līvli toimetamises. Tal on suuri teeneid liivi rahvaluule ja keeleainese kogumisel (Oskar Looritsa "Volkslieder der Liven", 1936, ja "Liivi rahva usund", 1926–28, Vaina Mälgu "Liivi vanasõnad", 1981, Lauri Einari Kettuneni "Livisches Wörterbuch", 1938, Seppo Suhoneni "Liivin kielen näytteitä", 1975). Suurem osa Dambergi liivi keele materjalidest on talletatud Emakeele Seltsis ja Eesti Keele Instituudis.

EE 14, 2000