deluviaalmuld

deluviaalmuld, pealeuhtemuld, kõrgendike lage­delt ja nõlvadelt erosiooniga alla kandunud mullast moodustunud deluviaalse huumushorisondiga (Ad) muld kõrgendike jalameil ja nõgudes. Deluviaalmulla sügavai­mates horisontides on mullad, mis olid seal enne deluuviumi kuhjumist. Niiskusolude järgi jaguneb deluviaalmuld deluviaalseks kamarmullaks, gleistunud ning glei- ja turvastunud deluviaalmullaks. Deluviaalse pealeuhtekihi tüse­duse järgi eristatakse nõrgalt, keskmiselt ja tugevasti pealeuhtunud deluviaalmuldi (Ad vastavalt alla 20, 20–80 ja üle 80 cm), mulla reaktsiooni ja küllastusastme järgi kül­lastunud ja küllastumata deluviaalmuldi.

EME 1, 2008