diivan (ametkond)

diivan, algselt – Umaijaadide ajal – nimistu, mille põhjal Kalifaadis jaotati riigi tulu, ja nimistu hoidmise paik; hiljem makse koguv ja arvestav ametkond (divan al-haradž) või haldusamet üldse; Osmanite riigis sultani nõu­kogu, millesse kuulusid suurvesiir, ülemvaimu­likud ja kõrgemad ametnikud.

EE 2, 1989