DNA

DNA, desoksüribonukleiinhape, nukleiinhape, mille molekul koosneb kahest teineteise ümber biheeliksiks keerdunud polünukleotiidahelast. Kumbki ahel koosneb desoksüriboosi ja fosforhappe molekuliosadest, kaht ahelat ühendavad neli paarikaupa seondunud lämmastikalust (adeniin on alati seondunud tümiiniga ja guaniin tsütosiiniga). DNA paikneb rakutuumas, temast koosnevad kromosoomid ja ta on päriliku informatsiooni kandja.

VE, 2006