Eesti Ökoturismi Ühendus

Eesti Ökoturismi Ühendus, 7. IX 1996 Raplamaal asutatud mittetulunduslik ühendus, mis kasvas välja programmi Kodukant alaprojektist Kodukandi ökoturismi algatus. Ökoturismi all mõistetakse vastutustundlikku reisimist, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. Eesti Ökoturismi Ühendus ühendab ökoturismi edendamisest huvitatud üksikisikuid ja organisatsioone, ta on aastast 1999 Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant ja aastast 1998 ülemaailmse ökoturismiorganisatsiooni The Ecotourism Society liige. Ühenduse liikmed on osalenud keskkonna- ja turismikontseptsioonide ning arengu- ja tegevuskavade koostamisel.

Eesti Ökoturismi Ühendus on ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamise süsteemi EHE (Ehtne ja huvitav Eesti) algatajaid. Selle eesmärk on ökoturismi põhimõtete propageerimine. EHE-ga liitumine annab turismiettevõtetele konkurentsieelise ja väljundi turuosal, millele on iseloomulikud keskkonnatundlikkus ning ehedad loodus- ja kultuurielamused.

Loe täiendavalt artiklit ökoturism.

EE 12, 2003