Eesti kõrgustikevahelised nõod

kõrgustikevahelised nõod on üks Eesti maastikurajoonide tüpoloogilise liigituse rühmi. Niisuguste nõgude pinnamoodi on määravalt kujundanud jääaja liustikuvoolud ja hiljem liustike sulamisvesi. Jõekaldaile ja jääjärvedesse kuhjunud setted on moodustanud liivikuid, millel kasvab männimets. Pindmiselt läbipestud moreenitasandikud on valdavalt üles haritud.

Maastikurajooni suurusjärku on Valga nõgu ja Võru-Hargla nõgu.

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

EE 11, 2002 (I. Arold); muudetud 2011