liustik

liustik, vananenud nimetus gletšer, väga aeglaselt voolav jääkuhjatis aladel, kus mitme aasta tahkete sademete keskmine hulk ületab nende sulamise ja aurustumise. Liustike põhiliigid on mäeliustik, mandriliustik ehk mandrijää ja šelfiliustik. Nüüdisajal katavad liustikud ligi 11% maismaast. Liustikke uurib glatsioloogia.

VE, 2006