Eesti Lambakasvatajate Selts

Eesti Lambakasvatajate Selts, eesti tumedapealise ja eesti valgepealise lambatõu ning eesti kohaliku kitse aretajate ja kasvatajate ühendus; asutatud 1928, taasasutatud 1990. Seltsi kuulub 158 liiget. Eesti Lambakasvatajate Selts peab tõuraamatuid, teeb jõudluskontrolli, hindab tõulambaid ja -farme, korraldab Kurgjal lambapäevi ning andis 1994–2004 välja ajakirja Lammas ja Kits (ilmus 1–3 korda aastas, toimetaja Peep Piirsalu). Esimees on Hillar Kalda.

EE 12, 2003; muudetud 2011