elektronseadis

elektronseadis, seadis, mis põhineb ainult elektronide või elektronide ja ioonide liikumisel ning kontsentratsiooni muutumisel vaakumis, gaasis, tahkes aines, plasmas või vedelikus (nt elektrovaakum- ja pooljuhtseadis).

VE, 2006