eneseteadvus

eneseteadvus, psühholoogias minateadvus, arusaamine enese hingelisest, vaimsest ja füüsilisest olemasolust. Hõlmab enesehinnangu, minapildi ja minakontseptsiooni.

VE, 2006