teadvus

teadvus, organismi psüühilise akviitsuse ja keskkonnaga kohanemise kõrgeim vorm, psüühika omadus peegeldada taju, mõtlemise ja tahte vormis psüühikavälist maailma ning iseennast. Avaldub võimes oma tegevust eesmärgipäraselt kavandada, kogemusi üldistada ning ennetavalt arvesse võtta põhjuse ja tagajärje seost.

VE, 2006