fookus

fookus, tulipunkt.

  • Füüsikas punkt, millesse pärast kumerläätse läbimist või nõguspeeglilt peegeldumist koondub optilise teljega paralleelne kiirtekimp. Nõgusläätse või kumerpeegli toimel paralleelne kiirtekimp hajub ja kiirte pikendused lõikuvad ebafookus. Fookuskaugus on optikasüsteemi (läätse, peegli) peapunkti ja fookuse (ebafookuse) vaheline kaugus.

VE, 2006