peegeldumine

peegeldumine, kahe keskkonna lahutuspinnale langeva laine tagasipöördumine samasse keskkonda, kust ta tuli (suund- ja hajupeegeldumine). Suundpeegeldumise seadused: 1) peegeldumisnurk on võrdne langemisnurgaga, 2) langeva ja peegeldunud laine levimissuund on lahutuspinna ristsirgega samas tasandis. Peegeldumisega kaasneb murdumine. Täielik peegeldumine – peegeldumine, millega ei kaasne murdumist teise keskkonda.

VE, 2006