Früügia

Früügia (kr Phrygia), vanaaja maakond Väike-Aasia loodeosas. 12. sajandil eKr asustasid selle Balkanilt tulnud indoeuroopa hõimud früüglased. Nad rajasid Früügia riigi (pealinn Gordion), mille õitseng oli 8. sajandil eKr kuningas Midase ajal. 7. sajandi alguses eKr purustasid Früügia kimmerlased; seejärel allus see Lüüdia, Pärsia, 2. sajandi algusest eKr Pergamoni ja aastast 133 eKr Rooma võimule. Früügia kultuurist on säilinud monumentaalseid kaljuhaudu. Usundis oli keskne Kybele ja Attise kultus, mis levis Früügiast kõigile Vahemere maadele.

Kirjandus

  • E. Akurgal. Phrygische Kunst. Ankara, 1955
  • R. D. Baraett. Phrygia and the peoples of Anatolia in the Iron Age. Cambridge, 1967

EE 3, 1988