fullereen

fullereen, süsinikuaatomite viie- ja kuuenurkseist tsükleist koosnev suletud ruumiline molekull, süsiniku allotroopne teisend.

VE, 2006