geen

geen, DNA (viirustel ka RNA) lõik, pärilikkuse üksus. Geenid paiknevad alleelidena kromosoomides kindlais kohtades – lookustes; nad määravad organismi tunnused.

VE, 2006