geenifond

geenifond, genofond, populatsioonis (liigis) olemasolevate geenide ja nende alleelide kogum. Geenifond määrab organismirühma tunnusvariantide kogumi ehk feenifondi.

VE, 2006