geokeemia

geokeemia, teadus, mis uurib Maa keemilist koostist ning teda moodustavate keemiliste elementide ja isotoopide paiknemise ja rände seaduspärasusi; tihedas seoses geoloogia ja kosmosekeemiaga. Biogeokeemia uurib elusainet ja selle lagusaadusi.

VE, 2006