gloobus

gloobus, Maa, muude planeetide või Kuu kerakujuline mudel. Kujutab nende pinnalaotust ja geograafiliste objektide pindalade suhteid tõesemalt kui kaardid. Taevasfääri kerakujuline mudel on taevagloobus. Vanim säilinud gloobus (Maa gloobus) pärineb aastast 1492 (Martin Behaim).

VE, 2006