hüpotees

hüpotees, teada olevaile faktidele toetuv, kuid määratlemata tõeväärtusega ja tõestamist vajav oletus mingi nähtuse, seaduspärasuse vm kohta. Hüpotees on areneva tunnetuse oluline aste ja vahend.

VE, 2006