haigurlased

haigurlased (Ardeidae), pika ja peenikese kaela ning terava nokaga toonekurelised. Lennu ajal on kael kõver. Eestis hallhaigur (Ardea cinerea), hüüp (Botaurus stellaris; looduskaitse II kategooria) ja väga haruldane väikehüüp (Ixobrychus minutus).

VE, 2006