hamsterlased

Hamster

hamsterlased (Cricetidae), näriliste seltsi liigirikkaim sugukond; umbes 100 perekonda, 575 liiki kõikjal maailmas, v.a Antarktika, Iirimaa, Island, Austraalia ning Indo-Malai riikkond. Hamsterlased on enamasti taimtoidulised loomad, keha pikkus 5–36 cm, kohastunud urueluks. Nende sigimistsükkel on kiire, lõunapool­setes piirkondades sigivad aasta ringi, suguküpsuse saavutavad mõnd liiki hamsterlased juba 40–50-päevaselt, tiinus kestab 16–33 päeva.

Sugukonnale nime and­nud hamster (Cricetus cricetus) on Lõuna- ja Kesk-Euroopa põldude kahjur, toa- ja laboriloomana pee­takse kuldhamstrikuid (Mesocricetus auratus).

Eestis elab 8 liiki hamsterlasi: mügri ehk vesirott (Arvicola terrestris), leethiire ja uruhiire perekonna liigid ning sugu­konna suurim loom, 1947 Eestisse introdutseeritud, Ameerikast pärinev ondatra (Ondatra zibethica); kõik nad on põllu- ja metsakahjurid.

Kirjandus

  • B. Viner. Mul on kodus hamster. Tallinn, 1999
  • Hamster. Tallinn, 2004

EME 1, 2008 (U. Timm)