sigimine

sigimine, organismidel uute endasarnaste isendite (järglaste) moodustamine. Suguta (vegetatiivne ja eoseline) sigimine toimub ilma sugurakkude moodustumiseta, sugulises sigimises osalevad emas- ja isassugurakud (gameedid), mis viljastumisel liituvad sügoodiks.

VE, 2006