harmoonium

harmoonium, orelitaoline klahvpill. Heli tekib õhuvoolu toimel allavajutatud klahvi metallist lestkeelel. Harmooniumil on harilikult üks manuaal ja kaks pedaallõõtsa. Ulatus umbes 5 oktavit.

VE, 2006