heterotroofid

heterotroofid, organismid, kes elutegevuseks vajaliku energia saamiseks lagundavad valmis orgaanilisi ühendeid. Heterotroofid on loomad, parasiittaimed, seened ja enamik baktereid. Võrdle autotroofid.

VE, 2006