loomad

loomad (Zoa, Animalia), ühe- või enamarakulised jäiga rakukestata organismid, kes vähemalt mõnes arengujärgus on kulgemisvõimelised. Toituvad orgaanilisest ainesest, eritavad süsinikdioksiidi ja lämmastikuühendeid. Loomadele on omane suur ärritatavus. Loomade suurus on enamasti kindlapiiriline. Nad sigivad kas mittesuguliselt või suguliselt. Eluiga on suhteliselt lühike ja liigiomane. Loomi on umbes 1,5 miljonit liiki, enim on selgrootuid loomi.

VE, 2006