hieroglüüf

hieroglüüf, keeleteaduses mõistet tähistav ideograafilise kirja märk. Näiteks hiina keelt kirjutatakse hieroglüüfkirjas. Kitsamas tähenduses on hieroglüüfid vanima egiptuse kirja märgid.

VE, 2006