Hiie, Eha

Eha Hiie

Eha Hiie (aastani 1963 Hiiesalu, 17. VII 1937 Tallinn), pedagoogikateadlane, pedagoogikakandidaat (1967). Lõpetas 1958 Moskva Riikliku Pedagoogilise Instituudi pedagoogika ja psühholoogia erialal. Olnud Tallinnas Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur, 1965–69 algõpetuse sektori juhataja, aastast 1969 Tallinna Ülikooli õppejõud, algõpetuse pedagoogika ja psühholoogia kateedri juhataja, 1976–92 pedagoogikateaduskonna dekaan, aastast 1990 algõpetuse didaktika professor, aastast 1993 alghariduse osakonna juhataja, aastast 1997 emeriitprofessor. Juhtinud 1967–91 haridusministeeriumi vabariiklikku algõpetuse komisjoni. Uurinud lugemisõpetust ning õppetöö individualiseerimist algklassides, esteetilist kasvatust ja erinevate kunstiliikide integratsiooni. Avaldanud ligi 150 erialatrükist, sh 15 raamatut ja 17 õpikut (personaalbibliograafia 1987). Eesti NSV teeneline õpetaja (1976).

Töid

  • Õpilaste iseseisev töö algklassides (1966)
  • Algõpetuse aktuaalseid probleeme I–VII (1973–98, autoreid ja koostajaid)
  • Esteetilise kasvatuse võimalusi emakeele lugemisõpetuses (1978)
  • Algõpetuse individualiseerimine kainiku kasvatusfaktorina (1987)
  • Mõtle ja jutusta (1993)

EE 14, 2000