Hint, Mati

Mati Hint

Mati  Hint (28. VIII 1937 Tartu), keeleteadlane ja poliitik, dr phil (1997). Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina (spetsialiseerus rakenduslingvistikale). Olnud 1963–66 ENSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirant ja 1966–75 teadur, a-st 1975 Tallinna Ülikooli eesti keele õppetooli õppejõud (aastast 1978 dotsent, aastast 1993 professor), 1995–2000 juhataja. Kuulus 1988–92 Eestimaa Rahvarinde eestseisusesse. 1992–95 Riigikogu liige. Uurinud eesti keele fonoloogiat, prosoodiat, astmevaheldust ja morfoloogiat ning eesti keele muutumist, olnud tegev eesti keele õpetamise kaasajastamisel ja keelepoliitikas. Avaldanud kodu- ja välismaal üle 200 teaduskirjutise ja rohkesti publitsistikat, eesti keele alaseid artikleid ja monograafiaid („Eesti keele sõnafonoloogia” I, 1973), 10. (9.) klassi eesti keele õpiku (1983, 41995) ja kirjanduskriitikat. Suurt tähelepanu ja poliitiliist vastukaja äratasid tema 1987–88 ilmunud artiklid, mis käsitlesid kakskeelsust. Hindil on suuri teeneid Eesti keeleseaduse koostamisel.

Töid

  • Eesti keele sõnafonoloogia I (1973)
  • Häälikutest sõnadeni (1978, 21998)
  • Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid (1997)

EE 14, 2000