Holstre Kool

Holstre Kool, lasteaed-põhikool, asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Holstre külas.

2012/13. õa oli koolis 48 õpilast ja 13 õpetajat (2005/6 õa vastavalt 102 ja 17). Direktor Anu Saar.

Koolis on avalik raamatukogu, arvutiklass, spordisaal ja käsitöötuba külaelanikele. Läbi aegade on koolis tegeletud rahvakultuuriga, mh rahvapillide (hetkel põhiliselt väikekannel, sellel mängimine ja valmistamine), rahvalaulu ja rahvatantsuga. Õpetatakse Mulgi murret.

Direktorid: August Lainas (1935–40), Endel Vahesalu (1941–44), Paul Nugin (1944–46), Ella Lepa (1946–49), Maimu Alla (1949–61), Helmut Mõtsnik (1961–87), Tea Külm (1987–99), Toomas Klettenberg (1999–2005), Marek Nõmmik (2006–09), Reeme Remmelgas (2009–13).

Praegune koolimaja valmis 1935 (arhitekt August Volberg), 2003 valmis juurdeehitusena võimla.

Ajalugu

Holstre Pulleritsu koolimaja (1911). Hoone pole säilinud.

Holstre kooli eelkäiateks on Pulleritsu ja Pirmastu vallakool, mõlemad alustasid tegevust 1830. aastatel. Pulleritsu koolimaja asus Pulleritsu ja Looritsa talu (nüüd eraomandis Koolila talu Pulleritsu külas) piiril, 3 km Holstre mõisast Mustla poole. Juhatajana on töötanud Jaak Pullerits (1843–52), Jaan Adamson (1852–79), Andres Aavik (1879–82), Johan Pullerits (1882–1909) ja seejärel kooli sulgemiseni 1935 August Lainas. 1919 muudeti kool 4-klassiliseks, 1930 6-klassiliseks. Pirmastu kool asus Holstre mõisast lõuna poole (nüüd eraomandis Vana-Kooli kinnistu Holstre külas), Iooduslikult vaheldusrikkal maastikul. Õpetajatest on teada Mihkel Mitt (1843–53) ja tema poeg Märt Mitt, Aadu Paulson (1853–91) ja Andres Aavik (1891–1912). Holstre vallas (Vasila karjamõisas Lolu küla) asus 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul õigeusu kirikukool.

1925 otsustati ehitada uus koolimaja Holstre mõisa elumaja kohale järve kaldal, mis mahutaks mõlema kooli õpilased. Maja valmis 1935, samal aastal nimetati kool Holstre 6-klassiliseks algkooliks, esimene direktor oli August Lainas. Kooli juurde rajati vallavalitsuse, kohalike seltside ja taluperemeeste eestvõttel koolipark.

1944–52 kandis nime Holstre Mittetäielik Keskkool, 1952–61 Holstre 7-klassiline Kool, 1961–88 Holstre 8-klassiline Kool, 1988–91- Holstre 9-klassiline Kool; 1991–2006 Holstre Põhikool. 2006 avati kooli juurde lasteaiarühm.

Kool on tuntud õpilaslaagrite läbiviimise kohana, 2000–10 korraldati integratsioonilaagreid vene rahvusest lastele koostöös Integratsiooni Sihtasutusega.

Loodud 2013