hulk

hulk, matemaatika algmõiste: üksteisest erinevate objektide (hulkada elementide) kogum, mida vaadeldakse ühe tervikuna (nt naturaalarvude hulk, paarisarvude hulk, täisarvude hulk). Vaata ka hulgateooria. Hulkade korrutis – ühisosa. Hulkade summa – ühend. Hulkade vahe – kahe antud hulga määratud hulk (H \ H1), mis koosneb kõigist hulka H1 mittekuuluvaist hulga H elementidest.

VE, 2006