Husserl, Edmund

Edmund Husserl (1859–1938), Saksa filosoof, fenomenoloogia rajaja. Põhjendas loogika sõltumatust psühholoogiast, püüdis muuta filosoofiat täppisteaduseks, keskendudes loogika kategooriate ja seaduste rangele põhjendamisele. Hilistes töödes eritles Euroopa vaimuelu kriisi, mille peamiseks põhjuseks pidas teaduse ühekülgset positivistlikku häälestust.

VE, 2006