huumor

huumor, nali; koomika laade, suhtumine elunähtustesse mõistva ja heasoovliku naljaga, inimeste nõrkuste ja iseärasuste leebe naeruvääristamine. Ka traagilisimaid teemasid käsitlev nn must huumor ja loogilisi seoseid eirav absurdinali on harilikult elujaatava alatooniga. Huumorit kui kunstivormi on viljelnud Charles Dickens, Nikolai Gogol, Mark Twain, Eestis näiteks Oskar Luts.

VE, 2006