Ilbak, Ella

Ella Ilbak (12. XI 1895 Pöögle vald – 8. VIII 1997 Pontiac, Michigani osariikUSA, maetud 1998 Tallinna), tantsija ja kirjanik. Isa talu- ja veskiomanik.

Lõpetas Tartus Puškini-nimelise tütarlastegümnaasiumi, õppis 1915–17 Petrogradis Klavdia Issatšenko plastika- ja teatrikunstikoolis ning Sergei Volkonski rütmikakursustel, 1918 Tartus Elmerice Partsi tantsustuudios, hiljem Pariisis M. Rutkowska balletistuudios, R. Duncani tantsuakadeemias ja Herberti akrobaatikakoolis (esimese Konstantin Pätsi stipendiaadina). Alustas iseseisvate tantsuõhtutega 1918–19 Tartus ja Tallinnas, aastast 1921 esines peamiselt Lääne-Euroopa riikides (pikemalt peatus MünchenisRiias ja Pariisis). Aastast 1955 elas USA-s.

Viljelnud omalavastatud plastilist tantsu ja impressionistlikke kompositsioone Claude DebussyAleksandr SkrjabiniJohann Sebastian BachiFryderyk ChopiniRichard Wagneri jmt muusikale („Leek”, „Kapriis”, „Palve”, „Visioon”, „Paaž”). Tema sisendusjõuline ja aateline tants tõstis eesti lavatantsu teiste professionaalsete kunstide tasemele. Avaldanud tantsufilosoofilisi kirjutisi, mälestusteraamatu „Otsekui hirv kisendab” (Lund, 1953, Henrik Visnapuu kirjandusauhind; Eestis 1990) ja romaane. Temast on Heidi Sarapuu kuuldemäng "Ella Ilbak" (1992).

Kirjandus

 • Kirjad 1952–1961. Ella Ilbak, August Gailit. Koostanud Piret Noorhani. Tallinn, 2009
 • E. Ilbak. Mõni sõna tantsukunstist. – Tallinna Teataja, 27. aprill 1918
 • F. Tuglas. Tants ja tantsijanna. – Postimees, 25. mai 1918
 • R. R[oht]. Ella Ilbaki tantsuõhtu Berliinis. – Euroopa Elu 1922, 1
 • L. Vesterinen. Ella Ilbak'i esinemine Helsingis. – Tallinna Teataja, 9. märts 1922
 • W. M-s [V. Mettus]. Ella Ilbak'i plastika-õhtu „Estoonias”. – Päevaleht, 12. aprill 1922
 • H. R[audsepp]. Ella Ilbak'i plastika-õhtu „Estonias”. – Vaba Maa, 19. jaanuar 1924
 • KAH [K. A. Hindrey]. Ella Ilbak „Vanemuises” 18. veebruaril. – Postimees, 20. veebruar 1925
 • B. Linde. Kolme tantsuõhtu puhul. – Looming 1926, 10
 • Henr. V[isnapuu]. Plastikaõhtuid „Vanemuises. Prl. Ella Ilbak ja pr. Elmerice Parts. – Vaba Maa, 12. november 1929
 • Ella Ilbaku hiilgav esinemisringreis Soomes. – Looming 1930, 4
 • J. Pert. Ella Ilbak. – Olion 1930, 12
 • ArA [A. Adson]. Ella Ilbaki tantsude õhtu. – Vaba Maa, 20. märts 1932
 • Keha, mis kõneleb. „Rändlind – tantsitar Ella Ilbak. [Intervjuu]. – Esmaspäev, 3. aprill 1933
 • Henr. V[isnapuu]. Ella Ilbak Tartus. – Vaba Maa,  7. aprill 1933
 • Mai Kai [A. Vesilo]. Ella Ilbak jutustab muljeist kodumaal ja võõrsil. – Uus Eesti, 13. veebruar 1936
 • J. Pert. Ella Ilbaku juubel. – Varamu 1938, 3
 • L. Tari. Ühe eesti naise kunstitee. – Uus Eesti, 10. märts 1938
 • L. Tormis. Eesti balletist. Tallinn, 1967
 • H. Mäelo. Sammud edasi. Lund, 1975
 • Pühapäevakohv Eesti NSV rahvakunstniku Ida Urbeliga. 1–2. Üles kirjutanud V. Pütsep. – Edasi 23. ja 30. märts 1975
 • P. Krusten. Aiapidu lampioonidega. Lund, 1978
 • L. Tormis. Siteitä ajassa ja tilassa. Ella Ilbak 95 vuotta. – Tanssi 1990, 3
 • R. Kudu. Miks me ei uhkusta Ella Ilbakuga. – Eesti Naine 1990, 11
 • L. Tormis. Ella Ilbaku suurjuubeliks. – Looming 1990, 11
 • J. Semper. Teater iseseisva kunstialana. Tallinn, 1992
 • H. Saks. Ella Ilbak 100-aastane. – Triinu 1995, 171
 • K. Taniloo-Tekkel. Igikestev Ella Ilbak. – Vaba Eesti Sõna, 9. november 1995
 • L. Tormis. Ella Ilbaku tantsusajand. – Kultuurileht, 10. november 1995
 • K. Valgma. Ihuks saanud luuletus klaveri saatel. – Eesti Päevaleht, 16. november 1995
 • H. Kompus. Maailm on sündinud tantsust. Tallinn, 1996
 • V. Erm. Preestrinna kunstide templin. Publitseerinud. E. Lillemets. – Teatrielu ’97
 • H. Aassalu. Ella Ilbakut meenutades. – Sirp, 22. august 1997
 • O. Kruus. Eesti kõigi aegade vanim kirjanik surnud. – Looming 1997, 11
 • Mõõk ja leek. Pedro Krusten Ella Ilbakust. Publitseerija ja eessõna autor Piret Noorhani. – Tuna 2002, 4
 • Ella Ilbaku kirjad Kadi Taniloo-Tekkelile 1975–1995. Vahendanud ja kommenteerinud S. Priks. – Aegkiri 2004, 1
 • J. Kronberg. Suure tantsija romaan suure laulja elust. – Eesti Päevaleht, 10. detsember 2004

Välislinke

Ella Ilbak.

Ella Ilbak.

Ella Ilbak.

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (K-A. Püüman); täiendatud 2017