imitatsioon

imitatsioon, jäljendus. Muusikas polüfoonilise tehnika võte: sama meloodia esitatakse järgemööda eri häältes.

VE, 2006