informatsioon

informatsioon, sõnum või teave, mis muudab või teisendab inimese teadmisi ja maailmakäsitust, muutes need tõepärasemaks. Informatsioon on üldteaduslik mõiste, millel on keskne tähendus küberneetikas, informatsiooniteoorias, tõenäosusteoorias ja sotsiaalõpetustes. Filosoofias on informatsiooni peegeldus- ja regulatsiooniprotsesside ajas ja ruumis edasikanduv struktuursus või mitmekesisus.

VE, 2006