Int, Lembit

Lembit Int (24. VI 1936 Ahja vald), klimatoloog ja agrometeoroloog, geograafiadoktor (1989, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Geograafiainstituut, Moskva). Taluniku poeg.

Lõpetas 1960 meteoroloogia-klimatoloogia erialal Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna, täiendanud end 1962–65 Leningradis ja 1991 Soomes. Olnud 1960–62 Kuusiku agrometeoroloogiajaama juhataja, 1966–79 Sakus Eesti agrometeoroloogia laboratooriumi juhataja, 1979–83 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi vanemteadur, 1985–87 ENSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi teadussekretär ning 1987–92 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi vanem ja juhtteadur. Elab aastast 1992 vabakutselise uurijana Helsingis.

Uurimusi agrometeoroloogia, mulla- ja mikroklimatoloogia ning melioratiivse geograafia alalt. Uurinud NSV Liidu ja Eesti piirkondade mulla-  ja mikrokliimat, maaparanduse mõju Eesti maastikule, eriti mullale ja selle kliimale. Võtnud osa mikro- ja mullakliima uurimise ekspeditsioonidest Valdai kõrgustikule, Taga-Baikalimaale, Tšita oblastisse ning Eesti erinevatesse piirkondadesse. Mitme erialase monograafia, artiklikogumiku ja teatmeteose autoreid (ligi 120 teadustrükist, sh 9 monograafiat).

Olnud Eesti Ilmateenistuse meteoroloogia koordineerimisnõukogu ja NSVL Geograafiaseltsi klimatoloogia-hüdroloogiasektsiooni esimees ning Suomi-Seura liige.

Ta on saanud Aleksandr Vojeikovi nimelise Geofüüsika Peaobservatooriumi teadusnõukogu autasu kolmel korral (aastatel 1973, 1974 ja 1976) ning tal on NSV Liidu Rahvamajandussaavutuste  näituse kuldmedal (1977).  

Töid

  • Eesti NSV kliimaatlas (1969, kaasautor)
  • Климат Таллина (Leningrad, 1982)
  • Методическое пособие по оценке и учету особенностей микроклимата и климата почвы при освоении мелиорируемых земель (1985, koostaja.)
  • Kliima muld ja maaparandus. – Eesti Loodus 9, 1989
  • Maaparanduse mullastikulis-klimaatiline põhjendatus Eestis. – Agraarteadus 4, 1993

EE 14, 2000; ETeadBL 1, 2000