Kuusiku

Kuusiku, alevik Raplamaal Rapla vallas Vigala jõe ülemjooksul, 6 kilomeetrit Raplast edelas Märjamaa maantee ääres; 213 elanikku (2000). Aleviku nüüdispiires on Kuusiku asundus ja Kuusiku-Altveski. Endise Kuusiku mõisa lähedal on Sakus asuva Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku katsekeskus, ilmajaam (aastast 1925), raamatukogu ja lasteaed. Kuusikust kirdes Iira külas on endise Rapla metsamajandi alusel moodustatud OÜ Rapla Metsa keskus ning Kuusiku lennuväli (langevarjuspordi ja purilennunduse õppe- ja treeningubaas). Kuusiku mõisa park (18 ha) on looduskaitse all. Aleviku maadeni ulatub Kuusiku hoiuala.

Iira küla on esimest korda mainitud „Taani hindamisraamatus” (Hiræ), Kuusiku mõisa (Saage) on esmamainitud 1467. 1924 toodi Arukülast Kuusikule Riigi Põllutöö Katsejaam, millest kujunes Eesti juhtiv agrotehnika- ja agrokeemiaalane uurimisasutus, aastast 1939 oli see Riigi Põllumajanduse Uurimis- ja Katseinstituut, 1944–46 Kuusiku Põllumajanduse Uurimisinstituut, 1946–56 ENSV Teaduste Akadeemia Taimekasvatuse Instituudi Kuusiku filiaal, hiljem Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi katsebaas. 1926–39 tegutses Kuusikul ka karjakontrollassistentide kool. 1939. aasta baasidelepingu alusel rajati Kuusiku lähistele Punaarmee lennuväli. Kuusikul on pikemat aega töötanud põllumajandusteadlased Elmar Haller ja Arnold Piho.

Kuusiku mõisa härrastemaja enne Teist maailmasõda

Kuusiku mõisa härrastemaja interjöör

EE 12, 2003; muudetud 2011