introduktsioon

introduktsioon, sissejuhatus; sissetoomine või -viimine.

  • Bioloogias liigi toomine alale, kus seda varem pole olnud. Enamik Eesti kultuurtaimi on introdutseeritud.

VE, 2006