isepuhastumine

isepuhastumine, keskkonna vabanemine saasteaineist inimese sekkumiseta. Õhk puhastub ainete sadestumise, tuule ärakande ja sademetega väljauhtumise tagajärjel. Veekogudes kahjutustuvad reoained organismide (peamiselt mikroobide) elutegevuse ning mitmesuguste füüsikaliste ja keemiliste protsesside tagajärjel.

VE, 2006