isotoopgeoloogia

isotoopgeoloogia, geoloogia ja geokeemia piiriteadus, uurib looduslikes moodustistes sisalduvate stabiilsete ja radioaktiivsete isotoopide teisendeid.

VE, 2006