Jõelähtme kivikirstkalmistu

Rebala muinsuskaitseala. Jõelähtme kivikirstkalmed

Jõelähtme kivikirstkalmistu, noorema pronksiaja (9.–8. sajandi eKr) kalmistu Jõelähtme jõe idakaldal, Tallinnast 20 km idas Tallinna–Narva maantee lõunaküljel. Kaevamistel (1982–84 Ants Kraut) avastati umbes 60×40 m suurusel alal 36 paepõhjale laotud kividest ringmüüriga 3–9 m läbimõõduga kalmet; enamikus neist oli lapiti laotud paeplaatidest kirst, milles olid pea kirde suunas maetud surnu jäänused. 16 kirstus oli panuseid: luust ehtenõelu, pronkspintsett, habemenuge, nööpe, oimuehteid, käevõru, merevaikhelmes. Arvatavasti on osa kalmistust varem tee-ehitusega hävitatud. 1985–87 rekonstrueeriti kalmistu kivitarindid tee alla jäänud algsest asukohast 20 m kagu pool.

EE 12, 2003