jõudlus

jõudlus, suutlikkus, tootlikkus, töövõime. Loomakasvatuses põllumajandusloomade ja -lindude võime anda kindlas ajavahemikus mingi kogus loomakasvatussaadusi, tööjõudu ja järglasi. Eristatakse piima-, liha-, muna-, villa-, nuuma-, töö- ja sigimisjõudlust. Jõudluse määramise süsteemi nimetatakse jõudluskontrolliks, see on looma- ja linnuliigiti erisugune.

VE, 2006