Jõuga järvestik

Jõuga järvestik, asub Ida-Virumaal, 6 km Iisakust kirdes; koosneb neljast termokarstilise päritoluga pisijärvest (väikseim 1,1, suurim 4,4 ha, suurim sügavus 9,5 m). Varem olid järved vähetoitelised, nüüd on nad inimtegevuse tagajärjel eutrofeerunud ja kalavaesed. Sealt on leitud haruldasi taime- ja loomaliike (planktonivähikesi, vesikonna, reliktset väheharjasussi ja vetikaid). Pesujärv on ümbruskonna parim supluskoht.

EE 12, 2003