Jausa laht

Kassaril Sääretirbist lääne pool on Jausa laht.

Jausa laht, Hiiumaa kaguranniku ja Kassari vaheline Väinamere osa. Lahte suubuvad Jausa oja ja Luguse jõgi, Kassari-poolsel küljel asub Orjaku sadam. Lahe põhjasopis on olnud sadamakoht (halgude ja kartuli väljavedu).

EE 12, 2003